Gizlilik

OttoSmart (OttoLock), mahkemelerce talep edilmesi halinde veya OttoLock’ın haklarını korumak amacıyla ya da işbu sözleşme şartları çerçevesinde size ait depolanan kişisel bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Kullanım şartlarını kabul etmekle birlikte işbu şartı da kabul etmiş sayılırsınız. Her ne kadar kişisel bilgilerinizin korunması için OttoLock standart koruma önlemlerini kullanıyor olsa da, bu OttoLock’ın bir garanti verdiği anlamına gelmemektedir. Eğer işbu şartlarda uymadığınız OttoLock tarafından tespit edilirse, OttoSmart, OttoLock Akıllı Kilit üyeliğinizi sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

Diğer Şartlar

iOS ve Android telefonlardan ulaşılacak mobil uygulamasının tek sahibi OttoSmart Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi OttoSmart’a aittir. Kullanıcı işbu uygulamayı indirerek ve kullanmakla OttoLock’ın kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, bu sözleşmedeki şartları kabul etmediği iddiası ile ya da bu sözleşmedeki şartlar dışında birtakım kabuller ile kullanımını hiçbir biçimde sürdüremez. OttoLock bu kullanım koşulları dışındaki yasal ya da sözleşmesel bir gerekçe ileri sürerek sorumluluk yükletemez. OttoLock uygulama ve uzantılarında mevcut her tür OttoLock uygulama ve uzantılarında mevcut her tür bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir.

Ücretler

Operatör ağı ve dolaşım ücretleri dahil olarak, OttoLock uygulamalarını indirme ve kullanma sonucu oluşan maliyet veya harcamaların ödenmesinden kullanıcı sorumludur. OttoLock imkanlar ölçüsünde, uygulama hakkında tam ve doğru bilgi sunma gayreti içindedir. Ancak OttoLock, işbu uygulamadaki bilgilerin, uygulanabilirliğinin doğruluğu, güncelliği ve işlevliliği hakkında hiçbir biçimde açık ya da zımni bir garantide taahhütte bulunmamaktadır. Bununla birlikte OttoLock mobil uygulamadan ve uygulamadaki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksikliği, uygulanabilirliği ya da geçici ve kalıcı olarak kullanılmaması halinde doğacak doğrudan veya dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk veya bunların dışında herhangi başka bir nedenden kaynaklanacak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tipografik hatalardan OttoLock sorumlu değildir. İşbu uygulama üzerinden başka sitelere ve uygulamalara link verilmesi mümkündür. Böyle bir durumda OttoLock, bu sayfaların kim tarafından hazırlandığının önemli olmaksızın, link verilen sayfalardaki bilgilerin de doğruluğunu hiçbir biçimde garanti etmemekte, bunlara ilişkin herhangi bir taahhütte, garantide bulunmamaktadır. OttoLock işbu uygulama üzerinden bağlantılı hizmetlerin kullanımı, alımı konusunda, hiçbir biçim ve derecede olmak üzere sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede de bulunmamaktadır. Bu site ve uygulamaları kullanımla doğabilecek her türlü zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu koşullar link verilen diğer tüm web sayfaları ve uygulamalar için de aynen geçerli olup bu ve benzeri hallerde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek OttoLock maddi-manevi, menfi-müspet zarar iddiası ile herhangi bir tazminatla sorumlu tutulamaz. OttoLock, herhangi bir sebeple uygulamanın kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya uygulama sayfanın içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz. Telefonun çalınması, kullanıcı adı ve şifrelerinin kaybolması ve yabancı kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek her türlü zarardan OttoLock sorumlu tutulamaz. Telefonun enerji kaynağının azalması veya bitmesi gibi durumlarda yeniden doldurulması kullanıcının sorumluluğundadır. Abone cihazın enerjisinin kesilmemesini sağlamakla yükümlüdür. OttoLock enerji kesintisinden dolayı çıkabilecek haberleşme aksaklıklarında sorumlu tutulamaz. Cihaz ile ilgili tüm problemlerden kullanıcı sorumludur.

Üçüncü taraf uygulamaları, hizmetleri veya siteleri:

OttoLock uygulaması, OttoLock’ın mülkiyet veya kontrolü altında olmayan üçüncü taraf uygulamaları, hizmetleri veya sitelerinin (bir bütün olarak “Üçüncü Taraf Uygulamaları”) işlevlerinin kullanımı için bağlantı vermenize veya oralara bağlanmanıza olanak tanır. Herhangi bir Üçüncü Taraf Uygulaması, ilgili üçüncü taraf sağlayıcısının koşul ve şartlarına tabidir. Bahsi geçen üçüncü taraflarla anlaşmalarınız veya işlemlerinizle ilgili konular ve OttoLock uygulaması üzerinden erişilmiş olabilecek herhangi bir üçüncü taraf içeriği, sendikalı içerik, bahsi geçen üçüncü tarafların uygulama, hizmet, site, reklam, bağlantı, gizlilik politikası ve/veya davranışları üzerinde OttoLock’ın herhangi bir kontrolü yoktur ve bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir. Üçüncü Taraf Uygulamaları’nı indirmeden veya kullanmadan önce bahsi geçen üçüncü tarafların sitelerinin gizlilik politikaları ve hizmet ve kullanım koşullarını kontrol etmek kullanıcının sorumluluğunuzdadır.

Tersine Mühendislik

Kullanıcı, OttoLcok uygulamasının kaynak koduna erişmek için, bunları parçalayamaz, geri derlememeyi, tersine mühendislik çalışması yapmamayı veya başka yollarla denemede bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. OttoLock uygulamasının herhangi bir parçasını kopyalamayacak ya da ticari amaçlı kullanmayacak, üçüncü bir tarafa OttoLock uygulamasının herhangi bir parçasını kiralamayacak, ödünç vermeyecek, yayınlamayacak, lisanslamayacak, alt lisanslamayacak, dağıtmayacak, atamayacak veya başka şekillerde aktarmayacaktır.

OTTOSMART (OTTOLOCK) BU KULLANIM KOŞULLARINI BİR BİLDİRİMDE BULUNMADAN HERHANGİ BİR ZAMAN DEĞİŞTİREBİLİR. BU KULLANIM KOŞULLARINDA YAPILAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİ TAKİBEN MÜŞTERİ OTTOLOCK UYGULAMALARI KULLANIMINA DEVAM EDERSE BU DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETMİŞ KABUL EDİLİR. KULLANICI BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİYOR VE BUNLARA UYMUYORSA, OTTOLOCK UYGULAMASINI KULLANAMAZ VEYA İLGİLİ BİR YAZILIMI NE İNDİREBİLİR NE DE KULLANABİLİR. OTTOLOCK UYGULAMASININ KULLANIMINDAKİ TÜM RİSKLERİ KULLANICIYA AİTTİR. HER BİR OTTOLOCK UYGULAMASI “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” TEMELİNDE SUNULMAKTADIR. OTTOLOCK, HERHANGİ BİR OTTOLOCK UYGULAMASI, İLGİLİ YAZILIM VEYA UYGULAMALAR YA DA OTTOLOCK UYGULAMASI ARACILIĞI İLE ELDE EDİLEN DİĞER ÜRÜN, HİZMET VE BİLGİLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ VERMEMEKLE, TÜM SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. OTTOSMART’IN OTTOLOCK UYGULAMASI TARAFINDAN SAKLANAN VEYA AKTARILAN HERHANGİ BİR İÇERİK VE DİĞER BİLGİLERİN SİLİNMESİ YA DA SAKLANMAMASI VEYA AKTARILMASINA DAİR HİÇBİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR. OTTOSMART, OTTOLOCK UYGULAMASI ÜZERİNDEN AKTARILAN HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA ÖNERİNİN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. OTTOLOCK, HERHANGİ BİR ZAMAN TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK OTTOLOCK UYGULAMALARINI KULLANIMINIZI KISITLAYABİLİR VEYA SONLANDIRABİLİR. YASAL OLARAK İZİN VERİLEN SINIRLAR DAHİLİNDE, HİÇBİR DURUMDA NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN BİR KAYIP VEYA ZARARDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

OttoLock Akıllı Kilit uygulamasında bulunan yazılıma dair tüm hak, unvan ve kazançlar, her türlü bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, sayfa düzeni ve işbu uygulamanın sunumu OttoLock’ın tasarrufundadır. OttoLock’tan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu uygulamadaki bilgilerin ya da uygulama sayfasına ilişkin her tür veritabanı, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Internet dahilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan marka ve ürün işaretleri, sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. OttoLock tarafından üretilen tüm ürünler ile ilgili tüm haklar OttoSmart’a (OttoLock’a) aittir. Bu uygulamaya ilişkin sayfada yer alan resim, grafik, video ve metin vs. OttoLock’ın izni olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz. Uygulamanın yanlış ya da gereksiz kullanımından dolayı gelebilecek şikayetlerde ve ortaya çıkabilecek doğrudan ya da dolaylı her türlü zarar ve ziyanda OttoLock’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımın hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır. OttoSmart, OttoLock Akıllı Kilit uygulaması içindeki faaliyetiniz anonim olarak izleme ve üçüncü taraf istatistiksel hizmet sağlayıcılarımıza rapor etme hakkını saklı olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz. Uygulamanın yanlış ya da gereksiz kullanımından dolayı gelebilecek şikayetlerde ve ortaya çıkabilecek doğrudan ya da dolaylı her türlü zarar ve ziyanda OttoLock’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımın hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır. . OttoSmart, OttoLock Akıllı Kilit uygulaması içindeki faaliyetiniz anonim olarak izleme ve üçüncü taraf istatistiksel hizmet sağlayıcılarımıza rapor etme hakkını saklı tutar. OttoLock, işbu uygulamanın herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, işbu uygulamayı indirmek ve kullanmak tüm bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmakta olup, ortaya çıkabilecek her tür ihtilafların halinde, Türk kanunları uygulanmak şartıyla, İstanbul Merkez Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

OTTOSMART (OTTOLOCK) MOBIL UYGULAMALARI KULLANIM KOŞULLARI TARAFLARI

OttoSmart Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kullanıcı:

OttoSmart (OttoLock) aboneleri olan işbu mobil uygulama kullanıcıları. İşbu uygulamanın yapısı gereği, uygulama güvenliği sağlanan yerin anahtarı olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle güvenlik riski mevcut olup, kullanıcı bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu işbu sözleşme ile kabul etmektedir. Kullanıcı aynı zamanda uygulamanın yapısı gereği anahtarını istediği başka 3. kişilerle de paylaşabileceğinden, paylaştığı kimselerin anahtarı kullanması nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlardan da tamamen kendisi sorumludur. Kullanıcı ortaya çıkabilecek zararlardan OttoSmart’ı (OttoLock’ı) sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebinde bulunmayacağını işbu sözleşme ile kabul etmektedir.

Kişisel veri nedir, kim işler?

Kanun’un 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Şirket, Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü taraflara açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziki veya elektronik ortamda ve internet sitesi üzerinden rızanız ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin toplanması, mal ve hizmet alımı kapsamında akdedilen sözleşmeler aracılığıyla ve bunlarla sınırlı kalmaksızın sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket faaliyetlerinin icra edilebilmesi, Şirket insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve planlanması, internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün / hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, iş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerinin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nin 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak; Şirket faaliyetlerinin icra edilebilmesi, Şirket insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve planlanması, internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün / hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketleri’nin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Çerezler

İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Çerezler, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi tarafından cihazınıza indirilen küçük veri dosyalarıdır. Aynı web sitesini bir sonraki ziyaretinizde, çerezler cihazınızın tanınmasını sağlar.
Çerezler, web sitesi ziyaretini daha kişisel hâle getirmek, ilgili gezinti ayarlarını göstermek, ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak, tüm kullanıcı deneyimini geliştirmek, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistik bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığıyla verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacıyla bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilir.
Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın / tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Yukarıda yer alan haklarınızı Gebze Teknopark, Barış mahallesi Koşu Yolu caddesi No:1 Gebze, Kocaeli 41400 veya Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No: 309 Sarıyer, İstanbul adresine aşağıda yer alan yollardan biri ile müracaat ederek kullanabilirsiniz;

  • Şahsen başvuru,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu’nda tanımlı “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak, Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek sureti ile
  • İadeli taahhütlü mektupla (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi ile birlikte)

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebiniz en kısa süre içerisinde ve her hâlükârda en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.